ระบบตรวจสอบสถานะการชำระเงินยืนยันสิทธิ์

-โครงการรับด้วย Portfolio
-โครงการเด็กดีมีที่เรียน สพม.26 และ อบจ.มหาสารคาม
-โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
-รอบทั่วไปโดยใช้คะแนนส่วนกลาง (GAT-PAT)
-รับตรงอิสระโดยคณะดำเนินการ


COPYRIGHT 2019 - 2020 TEACHER'S HOME - FACULTY OF EDUCATION RMU